Formulář Záznam o dopravní nehodě – slouží k dokumentaci průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení dopravní nehody.

Na konci článku naleznete odkaz na stažení formuláře a vzor jak ho vyplnit.

„V současné době neexistuje žádný závazně platný právní předpis, který by nařizoval povinnost vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle a forma této předlohy rovněž v současné době není stanovena právním předpisem. Přesto lze doporučit tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou.“ ( zdroj: Ministerstvo dopravy )

Ano, je výhodnější a praktičtější mít formulář Záznam o nehodě sebou v autě. Nikdy nevíte co se stane. Ze zákona vyplývá povinnost sepsat záznam:

S účinností od 1. ledna 2009 došlo k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.,účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

button (1)

 

Podívejte se jak správně formulář vyplnit. Na obrázku níže ( zvětšete kliknutím na obrázek ) najdete ukázku, jak správně formulář Záznam o nehodě vyplnit:

Záznam o nehodě

zdroj: Ministerstvo dopravy

button (1)