Havarijní pojištění

Havarijní pojištění neboli také „kasko“ je (na rozdíl od povinného ručení) dobrovolné smluvní pojištění.

Hlavním důvodem, proč je dobré si havarijní pojištění sjednat je fakt, že nezáleží na tom, zda jste škodu zavinili vy či nikoliv. Toto pojištění zahrnuje krytí nákladů způsobených:

 • havárií (nehoda způsobená vlastním zaviněním),
 • odcizením (krádež vozidla),
 • vandalismem (poškození vozidla třetí osobou),
 • přírodním živlem (např. kroupy, pád větve v důsledku vichřice, atd.).

Sjednání havarijního pojištění je velmi jednoduché a variant jak ho sjednat je hned několik. Kupujete-li vozidlo v autobazaru nebo autosalonu, může vám být jeho sjednání nabídnuto přímo prodejcem. Další možností je využití online srovnávačů. Výhodou je rychlost a nízká cena, která však leckdy může být na úkor kvality pojištění.

Nejlepším způsobem, jak si pojištění sjednat je prostřednictvím pojišťovacího agenta, který vám bude schopen nabídnout pojištění na míru, zodpoví vám veškeré otázky a v případě řešení pojistné události se na něj můžete obrátit.

Pro sestavení kalkulace havarijního pojištění budete potřebovat tyto údaje:

 • jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo,
 • rodné číslo nebo IČO,
 • název vozidla,
 • výkon vozidla,
 • objem motoru vozidla,
 • celkovou hmotnost vozidla,
 • datum uvedení do provozu.

Při sjednání havarijního pojištění máte na výběr z nabídky hned několika variant, které se liší výší pojistného plnění, spoluúčastí a také rozsahem doplňkových služeb. Pojištění lze též sjednat pouze na vybraná rizika nebo jen na určité období. Vozidlo si například můžete pojistit pouze proti havárii nebo pouze proti jeho odcizení.

Cenu havarijního pojištění ovlivňuje zejména to, jakou výši spoluúčasti si zvolíte a pro krytí jakých rizik se rozhodnete. Obecně platí, že čím vyšší spoluúčast budeme mít, tím bude cena nižší. Nejlepší možnou variantou je tzv. pojištění „Allrisk“, které zahrnuje krytí všech výše uvedených pojistných událostí – havárie, odcizení, vandalismus, přírodní živly.

Důležité pojmy a informace, které je nutné znát:

Spoluúčast

Jedná se o částku, kterou se pojištěný zavazuje podílet se na pojistné události. Spoluúčast je předem stanovena v pojistné smlouvě, její výši si můžete sami zvolit a přímo ovlivňuje konečnou cenu pojištění.

Ve většině případů se setkáváme s tím, že je spoluúčast vyjádřena v procentech a je doplněna o minimální fixní částku. Například spoluúčast 5%, v minimální výši 5 000 Kč.

Názorný příklad: Na vozidle máte havarijní pojištění se spoluúčastí 5%, minimálně 5 000,-Kč. Stala se vám pojistná událost ve výši 50 000,-Kč. Dle procentuálního přepočtu byste měli zaplatit spoluúčast ve výši 2 500,-Kč. Ve skutečnosti její výše bude však činit 5 000,-Kč. Při plnění pojistné události se totiž vždy vychází z té částky spoluúčasti, která je vyšší.

Jak již bylo řečeno, platí, že čím je spoluúčast vyšší, tím je cena pojistného nižší. Tento cenový rozdíl je většinou velmi výrazný a zvolením vyšší částky můžete ušetřit i několik tisíc korun. Pozor ale, někdy se vám tato volba může velice prodražit. Může se totiž stát, že se vám pak některé „drobné škody“ na vozidle nevyplatí ani nahlásit.

Dalším důvodem proč se nevyplatí hlásit některá drobná poškození je i fakt, že každá nahlášená pojistná událost ovlivňuje cenu vašeho budoucího pojištění. 

Názorný příklad: Díky nepozornosti si při couvání poškodíte zpětné zrcátko. Škoda byla vyčíslena na 6 000,-Kč. Vaše spoluúčast je však 10%, minimálně 10 000,-Kč.

V současné době je u vozidel nejčastější výše spoluúčasti 5 %, minimální 5 000,-Kč. Dalšími možnostmi jsou: 1%, min. 1 000,-Kč; 10%, min. 10 000,-Kč nebo fixní částky bez procentuálního vyčíslení 1 000,-Kč, 5 000,-Kč, 10 000,-Kč.

Pojistné plnění

Jedná se o peněžní částku vyplacenou pojistitelem (pojišťovnou) jako náhradu vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Pojistné plnění je vyplaceno do 15 dnů od ukončení šetření pojistné události. V případě odcizení vozidla nebo totální škody vyplatí pojistitel částku odpovídající obvyklé ceně pojištěného vozidla (včetně jeho výbavy) na území České republiky bezprostředně před pojistnou událostí.

Podmínky havarijního pojištění

Tyto podmínky je nutné si pečlivě prostudovat a striktně dodržovat. V případě porušení těchto podmínek je velmi pravděpodobné, že pojistitel plnění nahlášené pojistné události zamítne. Za porušení je například považováno řízení pod vlivem alkoholu, nezpůsobilost technického stavu vozidla (propadlá STK, sjeté pneumatiky, …) a další.

Sezónní pojištění

Pokud vaším pojištěným vozidlem je například motocykl, můžete zvolit variantu tzv. sezónního pojištění. V rámci něj je možné si zvolit, které měsíce motocykl nebude havarijně pojištěn. Ve zvolených měsících vozidlo nebude pojištěno proti havárii, pojištění proti odcizení platí po celý rok.

Asistenční služby

Pokud se vám na cestě stane nehoda či defekt můžete využít některých asistenčních služeb, které havarijní pojištění obsahuje. Ve většině případů se jedná o bezplatnou pomoc technika, bezplatný odtah vozu, zapůjčení náhradního vozidla atd.

Přesný rozsah služeb určuje každá pojišťovna individuálně a klient si může vybrat právě ty, které nejlépe odpovídají jeho potřebám. Důležité je rozlišovat, jaké služby poskytuje asistenční služba zdarma a které pouze zprostředkovává.

Mezi nejčastější asistenční služby patří:

 • vyproštění vozidla,
 • odtah nepojízdného vozidla,
 • zapůjčení náhradního vozidla,
 • oprava vozidla na místě,
 • úschova nepojízdného vozidla,
 • náhradní doprava domů nebo do cíle cesty,
 • ubytování pro posádku vozidla.