Dálniční známky pro rok 2018 vstoupily v platnost již 1.12.2017 a jejich ceny zůstali stejné jako v roce 2017, roční dálniční známka tak stojí 1500 Kč

Dálniční známky – platnost

Roční dálniční známka ( kupón )

 • Roční kupón (označení R)
 • Platnost je 14 měsíců – tj. 1. 12. 2017 – 31. 1. 2019

Měsíční dálniční známka ( kupón )

 • Měsíční kupón (označení M)
 • Platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

10 denní dálniční známka ( kupón )

 • Desetidenní kupón (označení D)
 • Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.
Dálniční známky – ceny

 • Roční kupón – 1500 Kč
 • Měsíční kupón – 440 Kč
 • 10 denní kupón – 310 Kč

Povinnost platit mají všechna vozidla nejméně se čtyřmi koly (motocykly zpoplatněny nejsou) a hmotností do 3,5 tuny. Hmotností vozidla se rozumí celková hmotnost vozidla, která je uvedena v jeho technickém průkazu.

Vozidla nad 3,5 tuny jsou zpoplatněny elektronickým mýtem.

dálniční známky 2018

dálniční známky 2018

Jak ve všem vyznat? Kdy použít známku a kdy mýto? Ke zpoplatnění vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti elektronickým mýtem se jako rozhodující skutečnost, zda použít ke zpoplatnění dálniční známku či mýtnou jednotku, bere celková hmotnost vozidla, a ne hmotnost jízdní soupravy, jak tomu bylo v předchozích letech.

Dálniční kupóny je možno zakoupit ve všech provozovnách České pošty, na čerpacích stanicích, na hraničních přechodech a na jiných místech poskytujících služby pro motoristy.

Nezapomeňte

Napsat registrační číslo ( SPZ ) na kupón. Platný kupón musí obsahovat údaj o registračním čísle (na obou částech kupónu), který se shoduje s registračním číslem ( SPZ ), kterým je opatřeno motorové vozidlo nebo první motorové vozidlo jízdní soupravy.

Jeden díl kupónu patří na okno, druhý musíte mít u sebe:

 • První díl s vyplněným registračním číslem ( SPZ ) musí být vylepen celou svou plochou přímo na vnitřní straně skla předního okna a musí být umístěn na pravém dolním okraji.
 • Druhý díl kupónu (rovněž vyplněný s SPZ ) si řidič ponechá u sebe pro případnou kontrolu Policií.
 • Nenalepený kupón a kupón bez SPZ je neplatný

Kontrola

Dálniční známku a její platnost na Vašem voze může zkontrolovat Policie ČR a příslušníci Celní správy.

Pokuty

Použití zpoplatněné komunikace bez platného dálničního kupónu, ať už chybějící nebo prošlé, může být pokutováno Policií do výše 5 000 Kč, ve správním řízení se pokuta může vyšplhat až do výše 100 000 Kč.

zdroj: Ministerstvo dopravy ČR