Od prvního prosince jsou v prodeji a mohou se používat nové dálniční kupóny pro rok 2017. Podívejte se na jejich podobu, ceny a další podrobnosti.

Doby platnosti a ceny kupónů

Typ Doba platnosti Cena
Roční kupón (označení R) Platnost je 14 měsíců – tj. 1. 12. 2015 – 31. 1. 2017. 1 500 Kč
Měsíční kupón (označení M) Platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. 440 Kč
Desetidenní kupón (označení D) Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne. 310 Kč

Povinnost platit mají všechna vozidla nejméně se čtyřmi koly (motocykly zpoplatněny nejsou). Hmotností vozidla se rozumí celková hmotnost vozidla uvedená v jeho technickém průkazu.

Vzhled kupónů

dalnicni-kupony-2017

Elektronické mýto

Od 1. 1. 2010, kdy došlo ke zpoplatnění vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti elektronickým mýtem se jako rozhodující skutečnost, zda použít ke zpoplatnění dálniční známku či mýtnou jednotku, považuje celková hmotnost vozidla, nikoliv jízdní soupravy, jak tomu bylo v předchozích letech. V praxi to znamená, že např. dodávkové vozidlo o celkové hmotnosti 2,8 t s připojeným vlekem o hmotnosti 1,2 t použije ke zpoplatnění dálniční známku pro vozidla do 3,5 t, přestože celá jízdní souprava má hmotnost 4 tuny.

Umístění dálničního kupónu v automobilu

První část kupónu musí být umístěna a celou svou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

Druhou část kupónu si uschovejte! Obě části kupónu slouží ke kontrole Policie ČR. Kupón nenalepený, bez označení doby platnosti, nebo bez vyplnění SPZ/RZ vozidla je NEPLATNÝ! Kupón po nalepení nelze použít pro jiné vozidlo. V případě změny SPZ/RZ vozidla se kupón nemění.

A nezapomeňte: Po skončení doby platnosti musí být kupón z vozidla odstraněn! Na okně nejí být jiné než aktuálně platné kupóny.

zdroj: Ministerstvo dopravy, UAMK
p.s. Podívejte se na autopotahy. Chrání sedačky před nečistotou a poškozením.

Kam dále? Přečtěte si také: