Kde se dálniční známky používají

Povinost mít zakoupenou a vylepenou dálniční známku ( dvoudílný dálniční kupón ) má každé  silničním motorové vozidlo do 3,5 tuny nebo jízdní souprava nejméně se čtyřmi koly.

A to při použití dálnice a rychlostní silnice, které jsou označeny dopravní značkou jako dálnice nebo silnice pro motorová vozidla.

Vozidla nad 3,5 tuny podléhají mýtné povinnosti.

dálniční známky

Mapa zpoplatněných úseků – zdroj: sfdi.cz

Ceny dálničních známek ( dálničních kupónů )

Do 3,5 tuny 
Roční Měsíční Desetidenní
1500,00 Kč 440,00 K 310,00 Kč

Dálniční známky 2015

Platnost – Od kdy do kdy platí dálniční známka

Platnost ročních dálničních známek ( kupónů ) emise 2015 počíná 1. prosincem 2014 a končí 31. ledna 2016.

Platnost měsíčních dálničních známek ( kupónů ) počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Platnost desetidenních dálničních známek ( kupónů ) počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Použití dálniční známky

První díl dálniční známky musí být celou svou plochou přímo nalepen na vnitřní stranu skla předního okna motorového vozidla, nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě a musí být umístěn v pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

Druhý díl dálniční známky si řidič ponechá u sebe pro kontrolu Policií ČR nebo orgány Celní správy ČR.

Oba díly kupónu musí mít vyplněnou registrační značku (dále jen „RZ“), shodnou s vozidlem. Na druhém dílu kupónu se RZ vyplňuje na jeho zadní straně.

Pokuty

Použití zpoplatněné komunikace bez platné dálniční známky může být v blokovém řízení pokutováno do výše pěti tisíc korun a ve správním řízení až do výše 100 tisíc korun.

zdroj: sfdi.cz a Ministerstvo dopravy ČR