Jezdíte bezpečně a bez nehod? To je velmi dobře. Na silnici je třeba mít k ostatním respekt a dodržovat daná pravidla. Chráníte tím sebe i ostatní.

Pro ty, co něco provedou je tu bodový systém. Za vybrané přestupky jsou vám připsány tresné doby. Níže najdete výpis nejčastější přestupků a také nejvážnějších, jejich bodové ohodnocení a rozsah pokut.
Co je bodový systém

Bodový systém v Česku slouží ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů. Současný systém bodového hodnocení byl v ČR zaveden 1. července 2006 na základě zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

Celkový limit tresných bodů je 12. Po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo.

Výběr z přestupků a jejich bodové ohodnocení

Přestupek body pokuta ( Kč )
Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
Překročení rychlosti: v obci do 20 km, mimo obec do 30 km 2 1500-2500
Telefonování za jízdy 2 1500-2500

 

 

Přestupek body  pokuta ( Kč )
Jízda bez bezpečnostních pásů 3 1500-2500
Nezastavení před přechodem 3 2500-5000
Překročení rychlosti: v obci o 20 km, mimo obec o 30 km a více 3 2500-5000

 

 

Přestupek Body Pokuta ( Kč )
Řízení bez řidičského oprávnění 4 25000-50000
Ohrožení chodce na přechodu 4 2500-5000
Nedání přednosti v jízdě 4 2500-5000
Nepoužití autosedačky pro dítě 4 1500-2500
Překročení max. doby řízení vozidla, nedodržení min. doby odpočinku o 20% a více 4

Kde musíte mít dálniční známku

Aktuálně je u nás v provozu 1250 km dálnic. Pro provoz na českých dálnicích je nutné mít zakoupenou a vylepenou dálniční známku, pro nákladní auta nad 3,5 tuny platí elektronické mýto.  Podívejte se na naši dálniční síť a na úseky, kde musíte mít dálniční známku.

Přestupek Body Pokuta ( Kč )
Špatné předjíždění, ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu 5 1500-2500
Technicky nezpůsobilé vozidlo 5 5-10 tis.
Překročení rychlosti: v obci přes 40 km/h, mimo obec přes 50 km/h 5 5-10 tis.
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“) 5 1500-2500 Kč
Přestupek Body Pokuta ( Kč )
Řízení pod vlivem alkoholu ( nad 0,3 promile ) 7 až 20 tis.
Nedovolené předjíždění 7 5-10 tis.
Nezastavení u nehody, ujetí od nehody 7 2500-5000
Couvání, otáčení a jízda v protisměru na dálnici 7 5-10 tis.
Nedovolená jízda přes železniční přejezd 7 2500-5000
Odmítnutí testu na alkohol a na návykové látky 7 25-50 tis. , zákaz řízení 1-2 roky
Neposkytnutí první pomoci, nepřivolání záchranky 7 vězení až 2 roky
Způsobení nehody s těžkým zraněním nebo usmrcením 7 vězení až 10 let
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost ( alkohol, nývykové látky ) 7 25-50 tis. , zákaz řízení 1-2 roky

Vrácení bodů a řidičského průkazu

O vrácení řidičského průkazu po vybodování můžete nejdříve po jednom roce. Máte nějaké tresné body? Můžete jich několik získat zpět:

Pokud řidiči 12 kalendářních měsíců po vzniku naposledy zaznamenaných bodů není uložena další pravomocná sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu trestu zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení.

O navrácení řidičského oprávnění (ŘO) po uplynutí roční lhůty od „vybodování“ (dosažení 12 bodů) je možné zažádat po splnění následujících podmínek:

  • od pozbytí řidičského oprávnění uplynulo nejméně 12 měsíců
  • vybodovaný řidič absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  • vybodovaný řidič absolvoval lékařskou prohlídku a následně dopravně psychologické vyšetření